CSR

Corporate Social Responsibility innebär att företag aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker relationerna med kunder, anställda och ägare precis som tillväxt och lönsamhet.

Luleå Basket har historiskt aktivt jobbat med olika CSR-frågor och sedan 2013 har över 125 olika projekt i Luleå och i övriga delar av Norrbotten genomförts. Vi tycker det är viktigt och vi påstår att ingen annan klubb i Norrbotten kommer i närheten av att nå upp till samma nivå. 

Med ett stort publikstöd och fans i unga åldrar följer ett ansvar att ge tillbaka genom att vara goda förebilder. Genom de sportsliga framgångarna och det sociala ansvarstagandet bidrar vi till att positivt påverka synen på Luleå och länet, ett ansvar som vi ödmjukt och stolt gärna tar på oss. Våra spelare är förebilder och de besöker skolor och fritidsgårdar, det ges regelbundna föreläsningar och ensamkommande flyktingbarn får gratis inträde till våra matcher.

I basketens värld har allas lika värde och integration varit en naturlig del i över 30 år. Basketsporten förenar och vi är stolta över att vara en del i detta. Därför är det en självklarhet för oss att vi årligen deltar i Luleå Pride.

Våra värdegrunder innebär även att Luleå Basket har ett mångårigt samarbete med stiftelsen Rosa Oktober, som varje år samlar in pengar till förmån för bröstcancerforskningen. Laget spelar match i rosa dräkter och har olika aktiviteter som inbringar medel till stiftelsen under matchtillfället.

Det ska tydligt påpekas att utan alla våra sponsorer som så helhjärtat stöttar oss så skulle inte det finnas möjligheter att genomföra våra projekt. Vi gör det tillsammans.