Styrelsen

Ordförande
Lars-Olov Söderström

Vice ordförande
Katarina Stehn

Valberedning
Sara Axelsson

Ledamot
Malin Öhrlund

Ledamot
Karin Klockare

Valberedning
Tomas Lejon

Ledamot
Vincent Lundahl

Ledamot
Ulrika Sundquist

Valberedning
Jennie Hägg Wilhelmsson